Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
Ks. kan. dr Piotr Arbaszewski
08-331 Zembrów 16
tel. 693 802 204
e-mail: [email protected] 

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego
Małgorzata Łukaszewicz – Ufnal
tel.
601 145 619