ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU DOTOWANYM ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

  Zaproszenie do złożenia oferty Parafii Zembrów   Załączniki od 1 do 5   Załącznik nr 6 – projekt umowy

  Zaproszenie do złożenia oferty Parafii Zembrów

  Załączniki od 1 do 5

  Załącznik nr 6 – projekt umowy